MASZ NOWEGO KAMPERA?

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania!


Blog

Masz nowego kampera?

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania!

Kamper dla wielu jest spełnieniem marzeń. Wolność i niezależność jaką daje dom na kołach jest czymś naprawdę wyjątkowym. Nieograniczone podróże, niespotykana dotąd bliskość z naturą. Wizja takich wakacji to fantazja wielu osób, które w konsekwencji decydują się na zakup własnego kampera. Karawaning staje się coraz bardzie popularny na świecie, w Polsce również ma już spore grono entuzjastów.

Nowy kamper to urzeczywistnienie pragnień o idealnym urlopie, ale bez odpowiedniej znajomości prawa może stać się również źródłem kar i mandatów. Kamper to samochód osobowy, będący wyrobem akcyzowym o kodzie CN 8703, ale jest to również samochód specjalny, a więc obowiązują go „specjalne” rozporządzenia.

Zgodnie z ustawą o prawie w ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 ustanowiono co następuje
„5. Okresowe badanie techniczne pojazdu przeprowadza się corocznie, z zastrzeżeniem ust. 6–10.
6. Okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, motocykla lub przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 5 lat od dnia pierwszej rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania technicznego, a następnie przed upływem kolejnego roku od dnia przeprowadzenia badania. Nie dotyczy to pojazdu przewożącego towary niebezpieczne, taksówki, pojazdu samochodowego konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego osób, pojazdu marki „SAM”, pojazdu zasilanego gazem, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu używanego do nauki jazdy lub egzaminu państwowego, które podlegają corocznym badaniom technicznym.
7. Okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego, przyczepy rolniczej oraz motoroweru przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania.
8. Przepisy ust. 6 i 7 dotyczą również pojazdów, o których mowa w ust. 6 i 7, zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą. W tym przypadku za dzień pierwszej rejestracji, o której mowa w ust. 6 i 7, przyjmuje się dzień pierwszej rejestracji za granicą.
9. Okresowe badanie techniczne autobusu przeprowadza się przed upływem roku od dnia pierwszej rejestracji i następnie co 6 miesięcy. 10. Przyczepa lekka i pojazd zabytkowy nie podlegają okresowym badaniom technicznym. W przypadku pojazdu zabytkowego, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego podlega on corocznym badaniom technicznym.” 

W żadnym z wymienionych ustępów (6-10) nie uwzględniono pojazdu specjalnego kempingowego, co za tym idzie przeglądy kampera muszą odbywać się COROCZNIE. Niestety zdarza się, że organ wydający dokumenty rejestracyjne nie respektuje wyżej cytowanej ustawy i wyznacza termin kolejnego badania technicznego dla nowego kampera taki sam, jak dla nowego pojazdu osobowego – 3 lata.

Jakie są konsekwencje braku aktualnego badania? W razie kontroli możesz spodziewać się mandatu za brak aktualnego badania technicznego, a w przypadku kolizji ubezpieczyciel może nawet odmówić wypłaty odszkodowania.

 Co zrobić aby uniknąć kar? Bądź świadomym karawningowcem. 

Obserwuj nasz blog i social media, aby być na bieżąco i zyskać wiele cennych porad związanych z bezpiecznym podróżowaniem w kamperze.