KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że od 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Partner Maszyny Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Partner Maszyny Sp. z o.o. z siedzibą w Cekowie, pod adresem: Ceków 37b, 62-834 Ceków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000706308, numer NIP 9680988959, numer REGON 368862127.

2. Dane kontaktowe Administratora: e mail: rodo @partnermaszyny.pl, tel. 665 661 778 

3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Partner Maszyny sp. z o.o.: 
a) w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy 
b) w celu Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, np. wystawianie i przechowywanie faktur albo dokumentów księgowych, bądź wynikającego z przepisów o ochronie środowiska)
c) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w celu zapewnienia kontaktu, w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu archiwizacji danych. 
d) w celu weryfikacji płatności 

4. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres uzasadniony celem określonym w pkt 3. 

5. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) Pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty powiązane z Administratorem, ich pracownicy i współpracownicy 
b) Podmiot księgowy, informatyczny, firmy doradcze, kancelarie prawnicze, firmy ubezpieczeniowe 
c) Podmioty prowadzące działalność wspierającą: usługi transportowe, serwisowe, pocztowe lub kurierskie 

6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się administratorem danych. Dane kontaktowe powyżej.

Napisz do nas